Raná diagnostika a poradenstvo

„Tam, kde ešte prednedávnom nebolo nič, zrazu sa hlási človek. Normálny, kompletný – uši, vlasy, nechty, pohlavie – vynorí sa z hroznej pôrodnej kataklizmy a teraz si žije so svojimi drobnučkými žilkami, miniatúrnou pečeňou, nepatrným tlčúcim srdiečkom, so zárodkom šedej hmoty a môžbyť celou mapou svojej budúcnosti, uloženou kdesi v hĺbke svojej podstaty. Žije, i keď o to nežiadal, a pri každom  vdýchnutí sa mu do pŕs vrezáva tento nový vzduch. Žije, je prísľubom radosti i bolesti pre seba i pre iných“.

(Henri Troyat, 1967)

Vážení rodičia!

Sme si vedomí, že v komplexnosti nami poskytovaných služieb doteraz chýbalo rané poradenstvo – to je poradenstvo pre vek od narodenia dieťatka do troch rokov.

Preto sme pre Vás pripravili tieto naše služby:

  • diagnostika psychomotorického a sociálneho vývinu – určenie aktuálnej úrovne pohybových, duševných a sociálnych schopností a zručností,
  • poradenstvo v podnecovaní oneskoreného vývinu a terapeutické intervencie – stimulácia oblastí, ktoré boli označené ako oslabené alebo oneskorené,
  • poradenstvo v domácej stimulácií dieťaťa rodičmi – základy poskytovania vhodných a efektívnych podnetov pre rozvoj vášho dieťatka,
  • poradenstvo v zložitých výchovných situáciách,
  • krízová intervencia – zvládanie zložitých životných situácií (príklady: narodenie dieťaťa s identifikovaným rizikom zdravotného postihnutia/znevýhodnenia, zvládanie domácej starostlivosti, kontakty s odbornými pracoviskami a pod.)
  • sprostredkovanie kontaktov na odborné pracoviská v SR a príp. v zahraničí (napr.: regionálne Centrá ranej intervencie, odborníci na jednotlivé druhy zdravotných postihnutí a pod.),
  • tipy a zapožičiavanie materiálov a pomôcok pre vývin a rozvoj dieťaťa,
  • iné – podľa dohody s rodičmi.

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky