Súkromná základná škola s materskou školu DSA Lučenec

Rozlúčili sme sa s Kozmom
Dnes sa žiaci nultého ročníka rozlúčili s projektom Kozmo. V rámci projektu deti absolvovali niekoľko stretnutí , počas ktorých ich sprevádzala vesmírna postavička Kozmo. Škola projekt privítala ako podporný projekt k Vnímavej škole. Počas jednotlivých stretnutí a aktivít Kozmo učil deti slušnému správaniu, komunikácii. Deti sa naučili navzájom sa počúvať, poprosiť , poďakovať, pomáhať si a podporovať sa, tiež sa naučili, že každý z nás je iný a pritom výnimočný. 
Poďakovanie patrí Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári a koordinátorke projektu Mgr. Alžbete Uhrinčkovej, ktorá Kozma počas všetkých stretnutí sprevádzala. Na Kozma sa tešia v novom roku aj naši prváci. 
Mgr. Mariana Molnárová

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky