Čestné vyhlásenie (PDF)

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej SCŠPP)

13. januára 716/23, 987 01 Poltár

0911/243 882, 0911/243 891

_____________________________________________________________________________________

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA/TKY ALEBO

ZÁKONNÉHO/NEJ ZÁSTUPCU/KYNE KLIENTA/TKY

 

 • pracujeme pre urgentné – naliehavé prípady, preto vždy pred návštevou zavolajte;
 • objednávame telefonicky: 0911/243 882, 0911/243 891 alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v centre v sídle na Ul. 13. januára 716/23 platí osobitný hygienický režim:
 • vstup do budovy len klient a jeden sprievod/ rodič – žiadni súrodenci, ďalší členovia rodiny a pod.
 • pre dieťa prineste čisté papuče (prezúvky) alebo návleky, rúško – ak nejde o dieťa so ZP /autizmus a pre seba návleky a rúško.
 • pred návštevou si stiahnite a vyplňte Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave – na stránke, bude vám zmeraná teplota.

Ďalšie pokyny sú na budove centra a v centre.

Príkaz zriaďovateľa č. 2/2020

Opatrenia prijaté na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3991/2020 z 13.05.2020,  platné pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 13. januára 716/23, 987 01 Poltár,  v  záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

 Zriaďovateľka S CŠPP Poltár v súlade s čl. 11 Organizačného poriadku Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 13. januára 716/23, 987 01 Poltár (SCŠPP)

 

s účinnosťou od 14. mája 2020 až do odvolania

 

prikazuje:

 

 1. vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území SR, Úrad verejného zdravotníctva SR prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, v záujme predchádzania negatívneho dopadu na psychosomatické zdravie ich klientov. Od 14. 05. 2020 sa obnovuje odborná činnosť S CŠPP. Podrobnosti stanoví riaditeľka S CŠPP Poltár.
 2. Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie – S CŠPP Poltár je povinné dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:
 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov;
 • pri vchode do prevádzky zabezpečiť voľne dostupnú aplikovateľnú dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch – pohybe, rozmiestnení osôb minimálne 2 m,
 • počet klientov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden klient na 25 m2 z plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte klientov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa) – prevezmú sa len zdravé deti a zdraví rodičia,
 • obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
 • zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii naďalej aj online a telefonicky,
 • uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

 

 1. Za urgentnú odbornú intervenciu sa považuje predovšetkým:
 • dekompenzovaný psychický stav klienta alebo rodiča;
 • realizácia alebo dokončenie diagnostiky za účelom edukácie/zaškolenia dieťaťa (alebo návrhu zákonného zástupcu/školy na zmenu jeho vzdelávania pre výrazné zhoršenie jeho prospechu alebo ŠVVP) k septembru 2020;
 • dokončenie diagnostík dôležitých najmä pre zváženie odkladu povinnej školskej dochádzky k septembru 2020;
 • realizácia diagnostického vyšetrenia na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov verejnej správy, alebo v prípade krízovej situácie dieťaťa;
 • konzílium s iným odborníkom/odborníkmi/pedagógmi v urgentných prípadoch riešenia individuálnej situácie dieťaťa/žiaka so  ŠVVP, vrátane dieťaťa/plnoletého klienta s rizikovým vývinom;
 • iné odôvodnené prípady, ktoré budú odborní zamestnanci konzultovať s riaditeľkou SCŠPP.

 

 1. Podľa ďalších pokynov hlavného hygienika SR sa ďalšie opatrenia týkajúce sa otvorenia/uzatvorenia pracoviska SCŠPP Poltár môžu predlžovať prípadne meniť až do odvolania.

 

 

 

V Poltári, 14. 05.  2020                                        Ľ. Rudašová, zriaďovateľka S CŠPP Poltár

 

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky