Projekt: „Naučme autistov hrať sa“ bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 400,- €.

Vďaka projektu boli zakúpené pomôcky určené na rozvíjanie schopností detí s autizmom, čím sa vytvorili predpoklady na ich úspešnú integráciu, vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Projekt bol realizovaný v roku 2020.

  • Pomôcky a spoločenské hry boli zamerané:
  • - na pravidlá, na pracovnú pamäť, pozornosť, reakčný čas, deduktívne uvažovanie, exekutívne funkcie, sebakontrolu, induktívne uvažovanie, sebapoznávanie. Pri hrách zakúpených z projektu: Doubble, Tripolo, Fingo, Cortex2 deti prejavili záujem a ochotu dodržiavať pravidlá, u detí sa posilnila pracovná pamäť a skrátil sa reakčný čas. Terapeutické pieskoviskodedinka pomáhali rozvíjať  induktívne uvažovanie, sebapoznávanie a sebakontrolu.
  • Ďalšie hry a pomôcky sme využívali na relaxáciu. Obľúbeným sa stalo sedadielko Ikea- vajíčko, kde sa deti „ukryli“ a oddýchli si od vnemov z prostredia. Súprava balančných podložiek a balančná doska boli zaujímavé pre deti, ktoré sú aktívnejšie. Drevené gulôčky - emócie boli najnáročnejším prvkom v hrách detí. Postupnou motiváciou sa učili správne určiť výrazy na tvárach „guličiek“ ako aj porovnávať svoje výrazy tváre s danými motívmi.

Pomôcky sa používajú v rámci terapeutickej práce odbornými zamestnancami najmä v centre.

Za podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju vo výške 400,- € v mene našich klientov ďakujeme!

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky