Pomôcky: rôzne figúrky / zvieratká, ovocie, .../ 4 až 10 ks / podľa náročnosti

Postup: vyložíme pred dieťa figúrky

Hra:

  • pomenujeme všetky figúrky v poradí zľava doprava
  • dieťa si zažmúri oči a my skryjeme jednu z figúrok / úlohou je pomenovať chýbajúcu figúrku
  • dieťa si zažmúri oči a my vymeníme dve figúrky stojace vedľa seba / úlohou je pomenovať dve vymenené figúrky
  • pomiešame všetky figúrky a úlohou je zostaviť figúrky v pôvodnom poradí a pomenovať ich
  • zadávame otázky typu: Ktorá figúrka je medzi .....vpravo ...vľavo od.....? Ktorá  figúrka sa začína na S, M, L.....? Ktorú figúrku teraz hovorím  napr. M-R-K-V-A? Na ktorú figúrku vytleskame 1 – 2-3 krát? Ktorá figúrka končí na M, N, A?
  • skryjeme všetky figúrky a skúšame koľko z nich sme si zapamätali
  • vymýšľame vety v ktorých je pomenovanie 1, 2, alebo 3 figúrok

  

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky