Podporná úroveň piateho stupňa sa zameriava na poskytovanie odborných činností dieťaťu/žiakovi so zdravotným postihnutím (ďalej len „ZP“), ktoré v edukácii potrebuje nevyhnutnú úpravu spôsobu a formy vzdelávania, úpravu školského prostredia, prípadne zabezpečenie podporného personálu - pedagogických zamestnancov (ďalej len “PZ”), odborných zamestnancov ( ďalej len “OZ”), školského podporného tímu (ďalej len „ŠPT“).

 Podporná úroveň 5. stupňa zabezpečovaná a vykonávaná v špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ďalej len „ŠCPP“) sa špecializuje na jeden druh ZP detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie – v našom prípade ide o detí alebo žiakov  s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami.

V rámci podpornej úrovne 5. stupňa ide o špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, ďalej odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú činnosť pre ŠPT, PZ, OZ, zákonných zástupcov (ďalej len “ZZ”) alebo zástupcov zariadení.

Špecializované odborné činnosti sú v čo najvyššej miere prispôsobené zdravotnému stavu dieťaťa/žiaka, jeho jazykovému a sociokultúrnemu prostrediu. ŠCPP poskytuje deťom/žiakom multidisciplinárnu odbornú starostlivosť.

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky