Transformácia poradenského systému od 1. januára 2023

 Na základe zmeny zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)  a ich elokované pracoviská zmenili na:

  • Centrum poradenstva a prevencie
  • Špecializované centrum poradenstva a prevencie.

Naše Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec sa od 1.1.2023 zmenilo na:

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec

IČO: 42004896

riaditeľ:  PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.

 

telefón: 0911/243882, 0948/350676

 

Poskytuje starostlivosť všetkým deťom, žiakom a klientom, bez zdravotného postihnutia alebo narušenia, nadaným, zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj s rizikovým vývinom aj so zdravotným postihnutím, narušením. Nahrádza služby doteraz poskytované v CŠPP aj v C PPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

 

Naše Elokované pracovisko, 13. januára 716/23, Poltár ako súčasť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec sa od 1.1.2023 zmenilo na:

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšímí pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. januára 716/23, Poltár

 IČO: 55119301

riaditeľ:  PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľky: PhDr. Anna Melicherčíková

 

kontakt: 0911/243 891, 0911/243 882

 

Ide o vysokošpecializovanú odbornú činnosť zameranú na jeden druh zdravotného postihnutia, pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, aj v kombinácií s ďalšími druhmi zdravotného postihnutia,  vo veku od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. 

 

 

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky