Demo Post
 • komplexnú, diferenciálnu diagnostiku - špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická diagnostika
 • terapie, stimulácie, reedukácie, korekcie, individuálne konzultácie (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ),
 • poradenstvo pre rodičov, plnoletých klientov, školy a školské zariadenia, pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci s autizmom a pridruženým zdravotným znevýhodnením,
 • metodické stretnutia s rodičmi klientov, kde si témy stretnutí zadávajú rodičia,
 • supervízna činnosť
 •  

 • Realizujeme poradenské služby pre:

  • Rodičov
  • Školy a školské zariadenia
  • Odborníkov z iných rezortov a verejnosť

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky