Vážení rodičia, klienti, spolupracujúci pedagogickí a odborní zamestnanci! Naše centrum je pripravené pomôcť a usmerniť Vaše deti, žiakov, rodičov ale aj zamestnancov, ktorí kvôli situácií na Ukrajine pociťujú úzkosť, majú problémy, či potrebujú odbornú pomoc. Tiež sme pripravení pomôcť aj deťom, žiakom a osobám so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ktoré sa ako utečenci dočasne ocitnú v našej blízkosti. Sme schopní s nimi komunikovať  okrem slovenčiny aj v maďarskom, anglickom a ruskom jazyku.

Pripájame odkazy na stránku organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Odkaz na linku pomoci: https://vudpap.sk/

Odkaz na užitočné informácie, materiály a podcasty:

https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky