Informácie pre rodičov z centra pre deti s poruchami sluchu (audiocentrum) NÚDCH Kramáre

Ako a kde sa môžete objednať na vyšetrenie do Centra pre deti s poruchami sluchu (spracované podľa informácie, ktorú poskytla MUDr. Langová):

 1. novorodenci, ktorí neprešli skríningom sluchu v pôrodnici ani kontrolou/kontrolami v rajóne (spádovej ambulancií, spravidla v okrese, kam podľa miesta bydliska patria)sa môžu objednať do jednej z našich dvoch ORL ambulancií. Objednať sa dá len telefonicky nasledovne:
 • na tel. č. 02 / 593 71 581 alebo 582 v pracovné dni medzi 6:45 – 8:00
 • na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15
 • na tel. č. 02 / 593 71 576 v pracovné dni medzi 14:00 – 14:30
 • na tel. č. 02/ 593 71 543 v pracovné dni medzi 7:30 – 8:30 a 14:00 – 14:30

Rodičia dostanú termín do ambulancie na kontrolu ušiek dieťaťa a o 15-20 minút i termín na samotné vyšetrenie sluchu. Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára alebo odporučenie od rajónneho ORL lekára, kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu.  Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované.

 1. väčšie deti, u ktorých majú rodičia podozrenie na poruchu sluchu, lebo zle reagujú alebo majú oneskorený vývin reči, alebo podozrenie na SP vyslovil logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ: takéto dieťa musí byť vyšetrené najskôr rajónnym ORL lekárom, aby sa vylúčili stavy, ktoré vedia vyriešiť v rajóne. Ak rajónny ORL lekár nezistí príčinu, dieťa by malo byť odoslané do najbližšieho vyššieho pracoviska pre deti s poruchou sluchu – nižšie prikladám zoznam. Ak chcú prísť rodičia k nám, môžu sa objednať do jednej z našich dvoch ORL ambulancií. Objednať sa dá len telefonicky nasledovne:
 • na tel. č. 02 / 593 71 581 alebo 582 v pracovné dni medzi 6:45 – 8:00
 • na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15
 • na tel. č. 02 / 593 71 576 v pracovné dni medzi 14:00 – 14:30
 • na tel. č. 02/ 593 71 543 v pracovné dni medzi 7:30 – 8:30 a 14:00 – 14:30

Rodičia dostanú termín do ambulancie na kontrolu ušiek dieťaťa a o 15-20 minút i termín na samotné vyšetrenie sluchu. Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára alebo odporučenie od rajónneho ORL lekára, kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu.  Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované. 

 1. deti, u ktorých bola diagnostikovaná porucha sluchu pomocou BERA alebo ASSR vyšetrenia a tá už bola nejakým spôsobom kompenzovaná alebo ešte nebola kompenzovaná a potrebujú ju doriešiť – tieto deti sa môžu objednať na emaily Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo telefonicky na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15, kde treba hlásiť, že sa jedná o kontrolu kvôli načúvacím prístrojom alebo BAHE (prosíme ale uprednostnovať objednávanie sa emailom). Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára a kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu. Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované. 
 1. deti, ktoré sú už sledované v inej foniatrickej ambulancii a rodičia chcú výsledky a starostlivosť skonzultovať:  tieto deti sa môžu objednať na emaily Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo telefonicky na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15, kde treba hlásiť, že sa jedná o kontrolu kvôli načúvacím prístrojom alebo BAHE (prosíme ale uprednostnovať objednávanie emailom). Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára a kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu. Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované.

 

Zoznam vyšších pracovísk pre deti s poruchou sluchu

 1. Banská Bystrica: FNsP / DFN ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia, tel. 048 / 47 26  544
 2. Bratislava: NÚDCH – Detská ORL klinika, kontakty viď v texte vyššie
 3. Bratislava: UNB – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie,tel. 02 / 686 73 755
 4. Košice:Detská fakultná nemocnica, ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia,tel. 055 / 235 39 82
 5. Košice: UN LP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, tel. 055 / 640 37 30
 6. Ružomberok: ÚVN SNP – Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku,tel. 00421 444 382 649

 

Spracovala: PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD., školský logopéd – špeciálny pedagóg, S CŠPP Poltár

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky