• Sluchové hry - rozlišovanie zvukov okolia, sluchové pexeso / naplnené obaly od kinder vajíčok šošovicou, fazuľou, soľou....../
  • Rytmizácia – riekaniek, vyčítaniek / najskôr vytlieskavanie, neskôr môžeme pridať striedanie tlieskania, búchania do kolien.../
  • Vymýšľame slová z okolia – na 1, 2, 3, 4...slabiky, vytlieskavame
  • Vymýšľame slová na danú slabiku / ja, ma, si..../
  • Vymýšľame slová na danú hlásku / A, C, M.../
  • Počúvame hlásky: napr. ak počuješ na začiatku slova hlásku A – zatlieskaj,  K – vyskoč, M – dupni...
  • Reťaz slov: vymýšľame slová na koncovú hlásku predchádzajúceho slova / slon – nos – slnko – opica – auto .../, prípadne kreslíme reťaz slov
  • hra Meno, mesto, zviera, vec  / vymýšľame alebo zapisujeme na vybranú hlásku /
  • Hráme sa na robota : pomenúvame veci z okolia po slabikách alebo po hláskach ako robot / sto-lič-ka, pe-ro, p-e-s, m-a-č-k-a/, prípadne my hovoríme ako robot a dieťa má určiť aké slovo sme povedali
  • Pieseň: Sedí mucha na stene, na stene, na stene,

               sedí mucha na stene, sedí a spí,

               sedí a buvinká, potvora malinká,

               sedí mucha na stene sedí a spí.

/ pieseň spievame s obmenami – nahradíme všetky samohlásky jednou samohláskou napr E: Sede meche ne stene,....

  • Chobotnica sa chichoce : s plyšovou chobotnicou napodobňujeme smiech : cha-cha, chi-chi, che-che, cho-cho, chu-chu, neskôr striedame slabiky: cha-che, chi-chu...

/napr. ak počuje rovnakú slabiku zodvihne chobotnicu hore, ak rôzne slabiky – dole a pod..../

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky