Pomôcky: biele kamienky, fixky

Postup: na kamienky si nakreslíme rôzne obrázky podľa konkrétneho zámeru

                ( slová s hláskou, ktorej výslovnosť chceme precvičovať, tematické slová

                  na vybranú tému – jar,  kvety, čísla, protiklady, rýmy....)

Hry:

  • pomenujeme obrázky
  • hľadáme slová na rovnakú začiatočnú hlásku
  • vykladáme kamienky s obrázkami – koľko sme si zapamätali
  • náhodne vyberieme 1, 2, 3 kamienky – tvoríme vetu na slovo, prípadne viac slov
  • hľadáme 2 kamienky, ktoré spolu môžu súviesiť a popíšeme ako spolu súvisia
  • náhodne vyberieme 1, 2, 3...kamienky a vymýšľame krátky príbeh

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky