PinfHry - dostupné pre rodičov na www.pinfhry.sk, aj pracovné listy pre deti a žiakov, dospelých s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, poruchami učenia a ostatnými mozgovými dysfunkciami. 

Pomôcky: biele kamienky, fixky

Postup: na kamienky si nakreslíme rôzne obrázky podľa konkrétneho zámeru

                ( slová s hláskou, ktorej výslovnosť chceme precvičovať, tematické slová

                  na vybranú tému – jar,  kvety, čísla, protiklady, rýmy....)

Hry:

 • pomenujeme obrázky
 • hľadáme slová na rovnakú začiatočnú hlásku
 • vykladáme kamienky s obrázkami – koľko sme si zapamätali
 • náhodne vyberieme 1, 2, 3 kamienky – tvoríme vetu na slovo, prípadne viac slov
 • hľadáme 2 kamienky, ktoré spolu môžu súviesiť a popíšeme ako spolu súvisia
 • náhodne vyberieme 1, 2, 3...kamienky a vymýšľame krátky príbeh

 • Sluchové hry - rozlišovanie zvukov okolia, sluchové pexeso / naplnené obaly od kinder vajíčok šošovicou, fazuľou, soľou....../
 • Rytmizácia – riekaniek, vyčítaniek / najskôr vytlieskavanie, neskôr môžeme pridať striedanie tlieskania, búchania do kolien.../
 • Vymýšľame slová z okolia – na 1, 2, 3, 4...slabiky, vytlieskavame
 • Vymýšľame slová na danú slabiku / ja, ma, si..../
 • Vymýšľame slová na danú hlásku / A, C, M.../
 • Počúvame hlásky: napr. ak počuješ na začiatku slova hlásku A – zatlieskaj,  K – vyskoč, M – dupni...
 • Reťaz slov: vymýšľame slová na koncovú hlásku predchádzajúceho slova / slon – nos – slnko – opica – auto .../, prípadne kreslíme reťaz slov
 • hra Meno, mesto, zviera, vec  / vymýšľame alebo zapisujeme na vybranú hlásku /
 • Hráme sa na robota : pomenúvame veci z okolia po slabikách alebo po hláskach ako robot / sto-lič-ka, pe-ro, p-e-s, m-a-č-k-a/, prípadne my hovoríme ako robot a dieťa má určiť aké slovo sme povedali
 • Pieseň: Sedí mucha na stene, na stene, na stene,

               sedí mucha na stene, sedí a spí,

               sedí a buvinká, potvora malinká,

               sedí mucha na stene sedí a spí.

/ pieseň spievame s obmenami – nahradíme všetky samohlásky jednou samohláskou napr E: Sede meche ne stene,....

 • Chobotnica sa chichoce : s plyšovou chobotnicou napodobňujeme smiech : cha-cha, chi-chi, che-che, cho-cho, chu-chu, neskôr striedame slabiky: cha-che, chi-chu...

/napr. ak počuje rovnakú slabiku zodvihne chobotnicu hore, ak rôzne slabiky – dole a pod..../

Plagáty na vytlačenie

Pomôcky: rôzne figúrky / zvieratká, ovocie, .../ 4 až 10 ks / podľa náročnosti

Postup: vyložíme pred dieťa figúrky

Hra:

 • pomenujeme všetky figúrky v poradí zľava doprava
 • dieťa si zažmúri oči a my skryjeme jednu z figúrok / úlohou je pomenovať chýbajúcu figúrku
 • dieťa si zažmúri oči a my vymeníme dve figúrky stojace vedľa seba / úlohou je pomenovať dve vymenené figúrky
 • pomiešame všetky figúrky a úlohou je zostaviť figúrky v pôvodnom poradí a pomenovať ich
 • zadávame otázky typu: Ktorá figúrka je medzi .....vpravo ...vľavo od.....? Ktorá  figúrka sa začína na S, M, L.....? Ktorú figúrku teraz hovorím  napr. M-R-K-V-A? Na ktorú figúrku vytleskame 1 – 2-3 krát? Ktorá figúrka končí na M, N, A?
 • skryjeme všetky figúrky a skúšame koľko z nich sme si zapamätali
 • vymýšľame vety v ktorých je pomenovanie 1, 2, alebo 3 figúrok

  

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky